Vyvažovanie

Úvod Vyvažovanie

Hlavné prednosti vyvažovacieho stroja pre vyvažovanie hnacích hriadeľov:

  • možnosť vyvažovanie jednej, dvoch, troch aj štyroch rovín korekcie naraz,
  • vysoká presnosť merania vďaka použitiu najnovšej generácie meracích systémov,
  • prevádzka stroja je v čo najväčšej miere automatizovaná, všetky výsledky merania sú uložené v databáze umiestnenej v meracej jednotke a možno ich použiť pre neskoršie spracovanie,
  • softvér stroja umožňuje previesť hmotnosť nevývahy na dĺžku korekčného pásu,


software